Centrum stavitelského dědictví v Plasích       2016-07-09   

„Kdo zná, neničí“ hlásá motto nad vstupem do nové Expozice stavitelství v areálu národní kulturní památky Klášter Plasy v západních Čechách. Národní technické muzeum zde, ve své nové pobočce v duchu uvedeného motta prezentuje postupy a principy především tradičního stavitelství.

Centrum stavitelského dědictví v PlasíchCentrum stavitelského dědictví v PlasíchCentrum stavitelského dědictví v PlasíchCentrum stavitelského dědictví v Plasích

http://muzeum-plasy.cz/ : Vzorový projekt památkové obnovy nazvaný „Centrum stavitelského dědictví v Plasích“ byl za podpory Strukturálních fondů EU realizován od roku 2009 do podzimu 2015. Zahrnoval adaptaci dvou značně zdevastovaných, leč památkově velmi hodnotných areálů hospodářského zázemí bývalého kláštera – pivovaru a hospodářského dvora. Vzniklo tak unikátní pracoviště, v jehož programové náplni se prolíná prezentační a edukační funkce muzea se zážitkovými aktivitami zaměřenými na širokou návštěvnickou obec. Byl zde vytvořen vzdělávací a volnočasový areál, který propojuje tematicky zaměřené muzejní expozice s historickými dílnami tradičních stavebních řemesel, jež kromě prezentace svého vybavení nabízejí rovněž vyzkoušení konkrétních řemeslných dovedností.

Centrum stavitelského dědictví v PlasíchCentrum stavitelského dědictví v PlasíchCentrum stavitelského dědictví v PlasíchCentrum stavitelského dědictví v Plasích

Ve výsledku stálá expozice stavitelství návštěvníka provede po celém areálu bývalého pivovaru a zprostředkuje mu seznámení s problematikou historických stavebních prvků, materiálů a konstrukcí. Na malé návštěvníky čeká tzv. stavební hřiště, kde mohou uplatnit vlastní stavební kreativitu. Expoziční část doplňují prostory pro tematické výstavy. V členitém areálu hospodářského dvora byly vytvořeny prostory pro aktivity zaměřené na prezentaci stavebních technologií.

Centrum stavitelského dědictví v PlasíchCentrum stavitelského dědictví v PlasíchCentrum stavitelského dědictví v PlasíchCentrum stavitelského dědictví v Plasích

 Vzniká tady jakási „stavebně řemeslná huť“, která má za cíl umožnit prostřednictvím kurzů a workshopů předávání tradičních postupů a dovedností zážitkovým způsobem, dobově zařízené dílny zde pak vytvářejí tzv. „Dvůr stavebních řemesel“. V nejstarší části areálu své místo našla unikátní expozice stavebně-historického průzkumu prezentující postupy a metody zkoumání historických staveb na objektu „in situ“.

Centrum stavitelského dědictví v PlasíchCentrum stavitelského dědictví v PlasíchCentrum stavitelského dědictví v PlasíchCentrum stavitelského dědictví v Plasích

Po padesáti letech se díky zájmu místního podnikatele do areálu kláštera opět vrátilo vaření plaského piva a přímo u pivovarských pánví vzniklo vyhledávané zázemí pro návštěvníky. Ve spolupráci s městem Plasy se podařilo obnovit rovněž navazující klášterní nádvoří, které se tak stalo opět živým místem umožňujícím příjemný pobyt turistům i místním obyvatelům.

Centrum stavitelského dědictví v PlasíchCentrum stavitelského dědictví v Plasích

 

Rozhledna "Na Vrchách" 

https://www.obecbrasy.cz/ : První rozhledna na Rokycansku byla postavena v roce 2013 za Břasy ve směru na Liblín. Hned na konci obce při výjezdu je tato stavba vidět a po cestě k domu s pečovatelskou službou se dostanete vozem do její těsné blízkosti. Stavba byla budována jako víceúčelové zařízení nejen jako vyhlídka, ale slouží též pro přenost dat z obecního kamerového systému. Návrh stavby vznikl v roce 2012. Kovová stavba by nebyla vhodná pro krajinu a proto vznikl nápad pro realizaci dřevěné stavby společně s vyhlídkou. Celá stavba trvala od zahájení do dokončení 2013 hodin. Celkem je použito 134 400 kg konstrukčního betonu na základy, 31m3 smrkového řeziva pro nosnou konstrukci a 400 m2 pro dřevěný obklad. Prken na podlaze je 178 m2. Ocelové a kotevní prvky váží téměř 4 tuny. Ke slavnostnímu otevření došlo 3.7.2013. Hned v prvním týdnu po otevření navštívilo tuto stavbu několik set návštěvníků.

 Rozhledna Na VrcháchRozhledna Na VrcháchRozhledna Na Vrchách

Zdařilý výlet byl zakončen občerstvením na základně, následovala kulturní vložka do pozdních nočních hodin :-)

Zpátky na základněZpátky na základně

Děkujeme Jitřence za zázemí.Přidání vlastního komentáře k této akci


      Napiš číslo třicettři