Ydykseb 2013 - Yzarhířp       2013-07-12   

Po nesporném úspěchu loňského prvního Ydy jsme se rozhodli navázat dalším ročníkem. Zájemců bylo dost, termín taky, akorát místo chybělo. Na netu jsem vytipoval kemp v Příhrazech a víkend před termínem vyrazil se Stýffkem na obhlídku. Počasí pěkné, na dálnici to odsejpalo, kemp jsme našli bez problémů. Obešli jsme kemp, dohodli se s recepční, zkoukli místní stánek a bylo rozhodnuto. Po konzultaci s Kubassem jsem v pondělí ještě přiobjednal třetí chatičku a mohlo se vyrazit.

V pátek jsme se s Myšákem nalodili u Stýffka a plně naloženi vyrazili užít víkend otců s dětmi. V kempu na nás čekala jedna nová chatka s kuchyňkou a příslušenstvím (základna pro děti), druhá obyč jen na přespání (pro fotříky) a třetí pro Kubassovic klan. Lidí v kempu bylo tak přiměřeně, u stánku se fronty netvořily, počasí taky dobré. Utvořili jsme plán na zítřek a stanovili McMloka hlavním dohližitelem nad nočním klidem. Až na ten noční řev vycházející z naší základny byl v kempu klid..

V sobotu po snídani jsme vyrazili po červené do skal. Bylo celkem teplo, ale mezi skalami a v lese to bylo celkem vpohodě. Děti šlapali, tatíci funěli, někteří nesli na svých bedrech i slušnou zátěž. Trošku jsme pobloudili při hledání Hynšty-Motlitebny na modré (jak jsem následně na netu zjistil, byly vykáceny stromy s turistickým zančením a nové ještě nestačily nevyrůst). Došli jsme až na Krásnou vyhlídku, kde bylo na oběd tak plno, že jsme se rozhodli akorát pro párek, pití a zpáteční cestu. Při procházením Příhrazy jsme narazili na vybydlený hotel, kde jsme před 25ti lety byli na ROH dovolené :-). Večer proběhl v soukromí u grilu.

Liberecky-kraj.cz: Hrádek Hynšta Z původního, nepříliš rozsáhlého skalního hrádku ze 13. století se dodnes zachovala pouze jedna místnost se středovým sloupem k níž vede několik metrů dlouhá, ve skále sekaná chodba. V 17. století byl hrádek využíván jako modlitebna českých bratří, kteří se zde ukrývali před svými pronásledovateli. Později byla lokalita uváděna taktéž jako jeskyně Hynšta a tento názor v některých pramenech stále trvá. Zakladatel ani pozdější majitelé nejsou známi a historické prameny o lokalitě mlčí.

[20130815 10:59:01] Kubassův komentář k akci: jsem to nějak vytěsnil... akorát si z toho nepamatuju nic co by stálo za zapsání do análu. Leda to že tam chybí fotky ze skal se schody páč a proto.. možná bych tedy zmínil že hrad Kost nevypadá jako kost a to ani na vejšku ani na šířku.. dneska ne, nemám mozek...

V neděli jsme se zabalili a na přání Johy vyrazili zkouknout hrad Kost. Pohodovým tempem jsme obešli hrad, koupili pohledy a jiné pamětihodnosti a vyrazili na zámek Sychrov. V zámeckém parku jsme náhodou narazili na předváděčku dravců. Velmi pěkně podané, včetně letových ukázek a prohlídky zázemí. Na zámku jsme absolvovali dětský okruh s princeznou v šatech, celou akci jsme nakonec završili v zámecké restauraci výborným obědem.

Hrady.cz: Hrad Kost Zachovalý hrad na pískovcové skále v údolní poloze nedaleko Sobotky. Hrad založil patrně Beneš z Vartenberka před rokem 1349. Po roce 1370 byl Petrem z Vanrtenberka radikálně přestavěn. Po pánech z Házmburka přešla Kost roku 1497 do rukou Šelmberků, kteří se též zapsali do její podoby. Po roce 1524 hrad drželi Biberštejnové, kteří ho rozšířili a renesančně přestavěli. Za Lobkoviců okolo přelomu třetí a čtvrté čtvrtiny 16. století vznikla celá jižní část dnešního areálu včetně hospodářských budov s pivovarem. Albrecht z Valdštejna se chystal na velkorysou přestavbu, navezl dříví, ale byl zavražděn. Svoji rezdenční funkci ztratil hrad roku 1590 s posledním zde bydlícím majitelem Oldřichem Felixem z Lobkovic (1580 – 1590), dále zde byla již jen správa panství s byty úředníků a dalších zaměstnanců. Roku 1635 hrad nevýznamně vyhořel. Koncem 17. stol. za Černínů byl jeho palác upraven na sýpku a zbytek utilitárně využíván. Jako objekt s vojenskou hodnotou byl hrad chápán ještě v roce 1866, kdy pruská rozvědka pořídila jeho fotografie, patrně nejstarší dochované fotografie českého hradu. Památková obnova a prezentace jeho paláce patří mezi nejzdařilejší zásahy na českých hradech poválečného období

Hrady.cz: Zámek Sychrov Původně od 14. století poplužní dvůr pánů z Kyjova, kerý se po Bílé hoře dostal jako konfiskát do držení Albrechta z Valdštejna. Po 1634 se majitelé panství střídali. V letech 1690–93 byl na místě původního dvora postaven barokní zámek. V letech 1740–1820 v držení Valdštejnů, kteří jej spolu se svijanským panstvím prodali rakouskému podmaršálkovi K. A. Rohanovi. Rohanové si vybudovali na Sychrově reprezentační letní sídlo. S přestavbou započal 1821 K. A. Rohan, za jeho nástupců byl zámek i vedlejší budovy vystavěny v novogotickém slohu, s červenou omítkou. Při zámku byl vybudován i rozsáhlý anglický park. V letech 1834–35 zde pobýval francouzský král Karel X., v 70.–90. letech na Sychrov zajížděl A. Dvořák. Sychrov byl v držení Rohanů až do r. 1945, kdy se stal majetkem státu. Od 1948 byl ve správě státní památkové péče.

Akce 5+8 se povedla, takže za rok na min. 6+10 akci!


Přidání vlastního komentáře k této akci


      Napiš číslo třicettři