Vánoční výlet do Průhonic       2009-12-27   

Na poslední chvíli jsme zvládli poslední letošní výletíček. Využili jsme příznivého počasí a lákavé nabídky na prohlídku průhonického zámku. Měli jsme možnost shlédnout nově zrekonstruovanou část včetně nádherného Rytířského sálu. Pak následovala procházka po zámeckém parku, na jaře to musí být nádhera.

Pruvodce.com Zámek tvoří dominantu nejen v Průhonicích, ale i v okolní krajině. Původně byl gotickou tvrzí, naposledy byl přestavěn v letech 1889 – 92 ve stylu tzv. „české novorenesance“. Zámek (mimo expozice) je veřejnosti nepřístupný. Sídlí v něm Botanický ústav AV ČR. Průhonický park založil roku 1885 hrabě Arnošt Emanuel Silva – Tarouca. Park dnes představuje unikátní dílo vrcholného období přírodně krajinářského slohu v Evropě. Zároveň je mimořádně cennou dendrologickou sbírkou - arboretem s množstvím domácích a cizokrajných dřevin. Nejznámějším atraktivním druhem pěstovaným v Průhonickém parku je pěnišník – Rhododendron. Park je již od dob svého založení velmi rozlehlý, rozkládá se na ploše přibližně 250 ha v krásném členitém údolí potoka Botiče a jeho přítoků. Porosty dřevin, skupiny stromů a keřů se střídají s volnými lučními plochami, s rybníky a potoky. Mistrně jsou volené průhledy a výhledy na překrásné partie. Dovedně je využita tvarová proměnlivost dřevin a jejich rozmanitá barevnost v různých ročních obdobích.

Až pokvetou ronďasy, bude celodenní výlet do parku


Přidání vlastního komentáře k této akci


      Napiš číslo třicettři